Afvalwaterreiniging in brouwerijen en de drankenindustrie

Afvalwater van brouwerijen is biologisch en chemisch sterk belast. De belangrijkste parameters zijn daarbij de biochemische zuurstofbehoefte en sulfiden, die bij onvoldoende beluchting stankproblemen (zwavelwaterstof) kunnen veroorzaken. Het effluent van brouwerijen is gebonden aan strenge eisen, het juist en efficiënt zuiveren van afvalwater is derhalve in deze branche van groot belang.

Bij de reiniging van brouwerijafvalwater moeten er veel restricties in acht worden genomen. Het heeft een hoge concentratie gemakkelijk afbreekbare organische verbindingen (BSB5), desinfectiemiddelen worden toegepast, de pH-waarde varieert sterk omdat er zure en basische reinigingsmiddelen worden ingezet bij de CIP-processen (Cleaning In Place). Vaak wordt in meng- en normalisatiebekkens het influent met wisselende belasting en kwantiteit gehomogeniseerd. Het waterniveau in de normalisatiebekkens varieert sterk en het brouwerijafvalwater heeft op grond van de hoge temperatuur (> 35 °C) en de gemakkelijk af te breken inhoudsstoffen de neiging om te gaan stinken. Daarom worden deze normalisatiebekkens vaak belucht.

De verdere reiniging van brouwerijafvalwater wordt verzorgd door een combinatie van een anaerobe zuivering met een aerobe nazuivering. Voor die aerobe nazuivering speelt de beluchting een belangrijke rol. Vooral het type beluchting is belangrijk met name omdat reinigingsmiddelen (tensieden) uit de CIP-processen de zuurstofinbreng sterk verminderen. De oorzaak daarvan zijn de zeer lage zuurstofoverbrengingsfactoren (alfa-waarden). Die alfa-waarden zijn sterk afhankelijk van de keuze van het toegepaste beluchtingssysteem. Het effect van de alfa-waarden wordt gereduceerd door het toepassen van mechanische beluchtingssystemen. Bovendien bevat brouwerijafvalwater vaak kieselguhr en glasdeeltjes, beide zijn zeer abrasief . Het veroorzaakt een hoge slijtage aan de gebruikelijke beluchtingssystemen voor beluchtingstanks.

De INVENT HYPERCLASSIC® hyperboloïde menger en beluchter is door zijn meng- en beluchtingseigenschappen zeer geschikt voor de toepassing in de waterzuivering van brouwerijen. Door de plaatsing van de menger-beluchter dicht bij de bodem van het bassin kan de machine werken bij wisselende waterniveaus. Afzettingen op de bodem van bijvoorbeeld kieselguhr, zand of glasdeeltjes worden in de meng- en normalisatiebekkens op een veilige wijze vermeden, zodat er geen stank ontstaat. De HYPERCLASSIC®-menger en -beluchter onderscheidt zich door energiezuinig te functioneren bij een gelijktijdig hoge bedrijfsveiligheid. Door de robuuste constructie is het onderhoud gering en zijn de bedrijfskosten laag.

Al vele jaren heeft INVENT de HYPERCLASSIC® hyperboloïdemenger en -beluchter ingezet voor brouwerijen in Europa, waarvan vele in België. Grote brouwerijen in Leuven, Puurs, Jupille en Kaulille gebruiken de Invent-machines met veel succes in hun waterzuivering en ook in hun normalisatiebekkens.