Sinds 2018 wordt een kwart van het afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk gewest gezuiverd worden door middel van een excellent systeem. Het waterverbruik van 360.000 inwoners zal gefilterd worden van bacteriologische afvalstoffen en microplastics. Het gezuiverde afvalwater kan effectief hergebruikt worden voor besproeiing of irrigatie.
INVENT Umwelt und Verfahrenstechnik AG leverde voor het waterzuiveringsstation veertien mengers voor de coagulatie en flocculatie, vier mengers voor de Denitrificatie en veertien Menger/Beluchters voor de nitrificatie.

Exceptioneel zuiversysteem

Door de beperkte ruimte voor de waterzuivering is er gekozen voor de bouw van een compacte zuivering met toepassing van een membraan bioreactor (MBR) systeem. De zuivering begint met een coagulatie en flocculatie stap om bij hoge debieten een voldoende voorreiniging te garanderen. Vervolgens wordt het afvalwater naar een denitrificatiebekken, een nitrificatiebekken en membraanbekken geleid. Via deze bijkomende stappen wordt de opgeloste vervuiling, in het bijzonder stikstof en fosfor, behandeld met behulp van specifieke bacteriën die zich voeden met deze opgeloste deeltjes. Deze nieuwe inrichting is bijzonder omdat het zuivere water en de bacteriën (het zogenaamde ‘zuiveringsslib’) van elkaar gescheiden worden via zuivering door membranen. De geïnstalleerde membraanoppervlakte maakt van Step Sud de op één na grootste eenheid van dit type in Europa.

Zeer diepe tanks

De bassins zijn uitzonderlijk diep gemaakt om voldoende volume te creëren. Door de 15 meter diepe denitrificatie en nitrificatie bassins kan de biologische behandeling plaatvinden. Het mengen en beluchten van het slib in deze bassins vormt dan ook een zeer bijzondere uitdaging. INVENT heeft daarom een gedompelde Hyperboloïde Menger en een gedompelde Hyperboloïde menger/beluchter geïnstalleerd.
Om de werking van de menger te voorspellen en het succes van deze installatie te garanderen; werd er een simulatie gemaakt. Door middel van een geavanceerd CFD-model werd de optimale menging in een asymmetrisch bassin gesimuleerd. INVENT heeft met haar eigen interne CFD-computer een bijzonder gedetailleerde berekening gemaakt waarbij 4 mengers voor het denitrificatie bassin werden bepaald.

Hyperboloïde mengers

INVENT Umwelt und Verfahrenstechnik AG heeft stromingsleer gecombineerd met moderne materialen door de ontwikkeling van een unieke Hyperboloïde menger. Dit levert een zeer efficiënte en betrouwbare menger, die zelfs in zeer diepe bassins bijzonder efficiënt is.
“In feite is de Hyperboloïde menger een grote pompwaaier zonder pomphuis.” zegt Marcel Huijboom, director sales van INVENT. “Daar er geen pomphuis is, wordt de pompwerking omgezet in een menging van het bassin. Door de efficiënte pompwerking en een pompwaaier van 2,5 diameter ontstaat een enorm pompvolume.”
Voor de nitrificatie is er een menger/beluchter toegepast. Zo wordt er naast mengen eveneens lucht verdeeld in het bassin om de bacteriën van zuurstof te voorzien. De veertien menger/beluchters zijn verdeeld over twee bassins en verdelen samen zo’n 35.000 M3/h lucht van een compressor. De luchthoeveelheid kan variëren om de bacteriën op ieder moment van de juiste hoeveelheid lucht te voorzien.

INVENT leverde voor het project in Brussel-Zuid drie onderdelen, namelijk flocculatie mengers, denitrificatie mengers en menger/beluchters voor de nitrificatie. In de komende jaren zal INVENT assisteren met het onderhoud van deze machines eerst voor Vinci en later voor het Brussels gewest.