Het HYPERCLASSIC®-meng- en beluchtingssysteem – gemaakt voor de zwaarste toepassingen

Bij water- en afvalwaterzuivering worden doorgaans meerdere processtappen toegepast. Het biologische stadium vertegenwoordigt het hart van de plant. Hier worden koolstof- en stikstofverbindingen biologisch afgebroken. De basis voor dit proces is het effectief mengen en het efficiënt transporteren van zuurstof, zodat de biologisch actieve bacteriën effectief kunnen werken.

De taak

De taak van het HYPERCLASSIC®-meng- en beluchtingssystemen voor de biologische afvalwaterzuivering is om efficiënt een grote hoeveelheden zuurstof aan het afvalwater toe te voegen. Tegelijkertijd dient het afvalwater intensief gemengd te worden zodat de zuurstofconcentratie en de actief-slibvlokken altijd gelijkmatig over de gehele reactor verdeeld worden en sedimentatie met zekerheid wordt vermeden.

Voor een efficiënte zuurstoftoevoer moeten lucht- of gasbellen van optimale grootte worden gegenereerd. Alleen op deze manier kunnen de ingebrachte zuurstofhoeveelheden optimaal worden benut. Deze optimale belgrootte is afhankelijk van de diepte van de luchtinvoer. Om lange verblijftijden van de luchtbellen in de tank te bereiken, moet de diepte van de luchtinvoer zo groot mogelijk zijn. Het genereren van bellen dient daarom dichtbij de tankbodem plaats te vinden in plaats van aan het wateroppervlak.

Een intensieve menging is van groot belang voor de optimale en veilige werking van een actiefslibinstallatie. De invloed van mengen op het zuiveringsvermogen van een plant wordt nogal eens onderschat. Het is echter gemakkelijk te begrijpen dat b.v. sedimentatie op de bodem van de tank vermindert niet alleen het beschikbare reactorvolume, maar vertegenwoordigt ook zuurstofdepressie en een bron van gifstoffen als gevolg van de meestal anaërobe processen. Naast een verminderde prestatie leidt dit tot slechte sedimentatie-eigenschappen van de slibvlokken in de secundaire bezinktank.

Slechte menging leidt echter ook tot zuurstofgradiënten in de actiefslibtank. Aan de andere kant vermindert dit de prestaties van de zuurstoftoevoer, aangezien de drijvende concentratiegradiënt afneemt. Bovendien vormen dergelijke inhomogene gebeurtenissen een probleem voor de gebruikelijke enkelpunts-zuurstofmetingen die gewoonlijk in het bovenste deel van het bassin worden geplaatst, waar de zuurstofconcentratie doorgaans hoger is dan in de rest van het bassin. In totaal wordt het beschikbare bassinvolume niet maximaal benut.

De oplossing

Al met al wenst men een systeem dat voldoet aan de bovenstaande eisen met betrekking tot optimale bellenafmetingen en homogene menging en bovendien flexibel toepasbaar is, stevig van constructie en slijtvast is.

Het INVENT HYPERCLASSIC®-Mixing and Aeration System is speciaal ontwikkeld en geoptimaliseerd voor de zware toepassing in industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en zorgt voor een efficiënte zuurstofoverdracht en de optimale menging tijdens de biologische fase. In vergelijking met conventionele systemen heeft het de volgende voordelen:

Naast de taak van het inbrengen van zuurstof wordt ook de belangrijke functie van mengen en voorkomen van sedimentatie vervuld.
Dankzij de mechanische beluchtingsmethode is de zuurstofoverdracht in afvalwater bijna net zo hoog als in zuiver water.

Het ontwerpen en ontwerpen van een optimaal meng- en / of beluchtingssysteem is een zeer complexe taak. Het vereist een grote hoeveelheid competentie, know-how en ervaring. Bovenal is het belangrijk om het hele systeem te beschouwen en naast de standaard parameters ook het complete proces te begrijpen, deze informatie op te nemen en het meng- en beluchtingssysteem optimaal in het complete proces te integreren. In het geval van industriële installaties, b.v. in de pulp & papier, de petrochemische of de chemische industrie is het belangrijk om het productieproces te begrijpen, aangezien dit de samenstelling van het afvalwater aanzienlijk beïnvloedt.