Energiezuinig en betrouwbaar: menger- en beluchtingssysteem voor de aerobe afvalwaterbehandeling in de papierindustrie

Aan de hand van een grote producent van papier- en kartonproducten voor de verpakkingsindustrie laten we zien waarom INVENT de ideale oplossing biedt voor de afvalwaterzuivering in deze sector.

Sommige industrietakken kenmerken zich door een bijzonder hoog energie- en waterverbruik en hebben de ambitie om beide op duurzame wijze te verminderen. Een van die industrietakken is de pulp- en papierindustrie. De waterzuivering speelt daarbij een belangrijke rol en INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG levert producten die daarvoor optimaal geschikt zijn.

Een goed praktijkvoorbeeld voor de INVENT-techniek in de afvalwaterreiniging van de papierindustrie treffen we aan in Varel, Noord-Duitsland. Aan de rand van deze stad bevindt zich de papier- en kartonfabriek Varel. Met ruim 600 medewerkers en een capaciteit van ongeveer 925.000 ton is de fabriek een van de grootste productielocaties in de Duitse papierindustrie.

De fabriek bestaat ondertussen al 84 jaar. Varel produceert vooral klassieke grondstoffen voor de verpakkingsindustrie en is in de afgelopen decennia geleidelijk aan gemoderniseerd en uitgebreid. Al in 1976 liet de onderneming als een van de eerste papierfabrieken in Duitsland een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie installeren. Naarmate het bedrijf verder groeide, werd deze installatie in 1994 uitgebreid tot een tweetraps zuiveringsinstallatie.

De daaropvolgende uitbreidingen – het moment waarop de techniek van INVENT in beeld komt – vinden plaats van 2012 tot 2014. Tijdens deze uitbreidingen werden in de bassins van Varel voor de aerobe afvalwaterbehandeling HYPERCLASSIC® Menger- en Beluchtingssystemen in een roestvrijstalen kooi geïnstalleerd. De kooi biedt onder meer het voordeel dat er onderhoud bij een gevuld bassin kan plaatsvinden. mengers zowel voor de installatie als ook voor het onderhoud bij een gevuld bassin erin en eruit kan worden gehesen.

Het HYPERCLASSIC® Menger- en Beluchtingssysteem combineert op een unieke wijze de eigenschappen van een menger met die van een beluchter en biedt daardoor zeer flexibele gebruiks- en toepassingsmogelijkheden. Enerzijds zorgt het tijdens het aerobe proces voor voldoende zuurstof in het actieve slib om de organische inhoud af te breken. Anderzijds wordt het beluchtingsbassin homogeen doorgeroerd en blijven zowel het zware, actieve slib alsook de kleine deeltjes in zwevende toestand.

Door het energiezuinige bedrijf, de hoge kwaliteit en de lange levensduur van de componenten heeft het HYPERCLASSIC®Menger- en beluchtingssysteem zich de afgelopen decennia ontwikkeld als industriestandaard op het gebied van aerobe behandeling van papierafvalwater.

Toen de papier- en kartonfabriek Varel in 2019 280 miljoen euro investeerde in de productievestiging, omvatte dit ook een aanzienlijke uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Er kwamen reeds 13 beproefde HYPERCLASSIC® Menger- en Beluchtingssystemen met kooi van INVENT.

Lees nu het persbericht op waterforum.net
HYPERCLASSIC® Menger- en Beluchtingssystemen in de papierindustrie