Duits Industriepark uitgerust met drie Invent HYPERDIVE®-Mixers

Ongeveer 50 bedrijven hebben zich gevestigd in het Weinheim Industrial Park bij Mannheim, Duitsland, op een oppervlakte van ruim 800.000 m². Dagelijks gaan bijna 6.500 medewerkers in en uit. Uiteraard wordt er ook afvalwater op overeenkomstige schaal geproduceerd, dat biologisch wordt gezuiverd in het meng- en egalisatiebassin bij het park. Voor de behandeling is het noodzakelijk om het slib nabij de bodem van het bassin op te wervelen en in een stroom te brengen.

Om dit te verwezenlijken werd gekozen voor de HYPERDIVE®-Mixers van INVENT. Dit zijn dompelmotoraangedreven mengsystemen die zeer eenvoudig in reeds gevulde systemen kunnen worden geïntegreerd en geen brugconstructie vereisen.

Meer informatie over INVENT's industriële afvalwaterbehandeling